Tražilica

04467267
Danas
Ovaj tjedan
Ovaj mjesec
Ukupno posjeta
259
24346
83550
4467267

                                          

Državna matura u Republici Hrvatskoj 

                                                    

Agencija za znanost i visoko obrazovanje poziva učenike i buduće studente da do 31. siječnja 2010. godine prijave ispite državne mature i odaberu željene studijske programe radi nastavka školovanja na nekom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

Prema Pravilniku o polaganju ispita državne mature do uključivo 31. siječnja 2010. godine bit će omogućeno prijavljivanje ispita državne mature i studijskih programa svim kandidatima, uključujući i kandidate koji su svoje četverogodišnje srednje obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj prijašnjih godina te kandidate koji su završili najmanje ekvivalentno četverogodišnje srednje obrazovanje izvan Republike Hrvatske. 

Na internetskoj stranici www.postani-student.hr moguće je izvršiti  prijavu ispita državne mature i prijavu na studijske programe. Na istoj stranici nalazi se brošura «Državna matura 2009./2010. i prijave za upis na studijske programe» u kojoj su, pored rokova, i detaljne informacije i upute o samom postupku prijave i polaganja ispita državne mature kao i postupku prijave na studijske programe te važne informacije o uvjetima za upis na studijske programe kao i tablični prikaz odluka visokih učilišta o korištenju rezultata državne mature pri izradi rang-lista za upis na studijske programe. Na navedenoj stranici nedavno su objavljene i konverzijske tablice pomoću kojih kandidati, koji dolaze iz npr. švicarskog obrazovnog sustava sa sustavom ocjenjivanja različitim od hrvatskog, unose svoje ocjene.  

Treba napomenuti kako se učenici koji su četverogodišnje obrazovanje završili u Švicarskoj mogu prijaviti na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj, pri čemu se njihovi rezultati završnih ispita priznaju kao rezultati ispita državne mature, no moraju ispuniti i ostale uvjete koje je propisalo pojedino visoko učilište.

To konkretno znači da će se  učeniku završni ispit u Švicarskoj (u sklopu kojeg polaže npr. njemački, talijanski, engleski, matematiku i izborni predmet npr. biologiju)  priznati kao državna matura. Ako potom želi upisati npr. njemački i talijanski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, mora još polagati test intelektualnih sposobnosti. Nakon što se učenik prijavi do 31.1. na internetskoj stranici www.postani-student.hr, dobit će informacije o mjestu i vremenu polaganja ispita. 

Za dodatna pitanja slobodno se obratite Središnjem prijavnom uredu- Agencije za znanost i visoko obrazovanje na br. + 385 1 6274 844 , (pon – pet, 9-12h) ili e-poštom na spu@azvo               

                                                           

                                                                                                                                    

Postupak prijave kandidata koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili prije 2010. godine ili izvan Republike Hrvatske 

                                                                   

1. Registrirati se kao novi korisnik na internetskoj stranici www.postani-student.hr. Prilikom registracije korisniku će biti dodijeljeni korisnička oznaka, lozinka, PIN i TAN.

2. Unijeti osobne podatke.

3. Unijeti podatke o školovanju i postignutim ocjenama iz srednje škole.

4. Unijeti podatke o natjecanjima i športskome statusu.

5. Prijaviti upis na studijske programe i ispite državne mature.

6. Otisnuti obrazac prijave.

7. Preporučenom poštom na adresu: Agencija za znanost i visoko obrazovanje,Središnji prijavni ured, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb do 31. siječnja 2010.godine

dostaviti:

• obrazac prijave,
• dokaz o državljanstvu,
• dokaz o završetku svih završenih razreda srednje škole do tada (svjedodžbu zasvaki pojedini razred),
• potvrdu o rezultatima završnih ispita (ako kandidat dolazi iz države s uspostavljenim sustavom vanjskoga vrjednovanja obrazovanja),
• potvrde o rezultatima državnih ili međunarodnih natjecanja znanja (ako ihkandidat posjeduje),
potvrdu o športskome statusu (ako je kandidat posjeduje).

Ako kandidat u trenutku prijave još pohađa završni razred srednje škole, svjedodžbu završnoga razreda i potvrdu o završetku četverogodišnjega srednjeg obrazovanja dostavit će naknadno, najkasnije pet dana prije objave rang-lista.Dokumenti moraju biti priloženi u izvorniku ili u ovjerenoj preslici.

Ako je neki od priloženih dokumenata izdan na stranome jeziku, kandidat je dužan priložiti i prijevod ovjeren kod ovlaštenoga sudskog tumača.

Svjedodžbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj moraju proći proces priznavanja u Odjelu za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Središnjemu prijavnom uredu potrebno je dostaviti priznatu svjedodžbuili potvrdu da je svjedodžba predana na priznavanje.

Prijava kandidata postaje valjana u trenutku kada Središnji prijavni ured potvrdi izaključa kandidatove osobne podatke i podatke o ocjenama, rezultatima natjecanja išportskome statusu. O mjestu polaganja ispita državne mature kandidati će biti obaviješteniputem internetske stranice www.postani-student.hr. 

Kandidatima koji dolaze iz inozemstva ili su srednje obrazovanje završili ranije, mjesto pisanja ispita odredit će Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.           

                                          

                                                 

Dodatne informacije o postupku prijave, rokovima i državnoj maturi: 

Publikaciju o državnoj maturi zajednički su priredili Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Agencija za znanost i visoko obrazovanje i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. 

Prošle školske godine održana je probna državna matura, a od ove školske godine 2009./2010., u hrvatski obrazovni sustav uvodi se prva državna matura kao zamjena za razredbeni ispit na svim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj. 

U tom smislu za sve učenike zadnjeg razreda srednjoškolskog obrazovanja od izuzetne je važnosti internetska stranica www.postani-student.hr  putem koje se provoditi cjelokupan proces prijava za upis na visoka učilišta te je navedena svaka eventualna promjena podataka. 

Uz učenike završnih razreda gimnazija i učenike četverogodišnjih strukovnih i umjetničkih programa obrazovanja koji žele nastaviti obrazovanje na visokoškolskoj razini, ispite državne mature polažu i ostali kandidati za upis na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj, i to ovisno o zahtjevima studijskih programa, polažu ispite iz predmeta koje određena visoka učilišta traže.   

U procesu prijave za polaganje ispita državne mature kandidati izrađuju vlastitu listu prioriteta studijskih programa, od najpoželjnijega do najmanje poželjnoga, u skladu sa svojim željama i planovima za budućnost. Sama prijava ispita državne mature i prijava za upis na studijske programe izvodi se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr. 

U sklopu obveznoga dijela državne mature polažu se ispiti iz triju predmeta - hrvatskoga jezika, matematike i stranoga jezika, osim za učenike klasičnih gimnazija i učenike koji se obrazuju na jezicima nacionalnih manjina. 

Izborni dio državne mature sastoji se od polaganja predmeta koje učenik sam odabere. Broj izbornih predmeta nije ograničen. Ta je mogućnost otvorena ponajprije zbog toga kako bi učenici mogli zadovoljiti upisne zahtjeve i kriterije koje postavljaju visoka učilišta. 

U izbornome dijelu državne mature učenici mogu polagati ispite iz: engleskoga jezika, francuskoga jezika, njemačkoga jezika, španjolskoga jezika, talijanskoga jezika, klasičnih jezika (grčkoga jezika i latinskoga jezika), biologije, etike, filozofije, fizike, geografije, glazbene umjetnosti, informatike, kemije, likovne umjetnosti, logike, politike i gospodarstva, povijesti, psihologije, sociologije i vjeronauka.           

                                        

Korisne internetske stranice:

www.postani-student.hr , Nacionalni informacijski sustav prijavana visoka učilišta (NISpVU),

www.ncvvo.hr , Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO),

www.studij.hr , Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO),

www.drzavnamatura.skole.hr , informacije o državnoj maturi,

www.skole.hr , Portal za škole,

www.azvo.hr/preglednik , Preglednik studijskih programa, Agencija za znanosti visoko obrazovanje (AZVO),

www.mzos.hr , Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ). 

Sve druge informacije učenici mogu naći na internetskim stranicama visokih učilištana kojima su objavljeni uvjeti za upis na prvu godinu studija, kao i opisi studijskih programa. Informacije Službe za profesionalnu orijentaciju Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (HZZ) dostupne na internetskoj stranici www.hzz.hr      

Imate li dvojbi, pitanja ili problema vezanih uz polaganje ispita državne mature i upisa na studijske programe, možete se obratiti Službi za podršku korisnicima na adresu e-pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  ili na besplatni broj telefona 0800 227 638. 

                           

                                  

Prijava ispita državne mature 

                                               

Kako bi se prijavio u sustav na internetskoj stranici www.postani-student.hr , učenik treba imati korisničku oznaku, lozinku (elektronički identitet iz sustava AAI@EduHr) i PIN koji zajedno s TAN-om dobiva u školi u zatvorenoj omotnici.

Kandidati koji dolaze iz drugih država ili su srednje obrazovanje završili prije 2010. godine nemaju svojega školskog administratora ili ispitnoga koordinatora, stoga će PIN i TAN dobiti registracijom na internetskoj stranici www.postani-student.hr. U slučaju gubitka korisničke oznake, PIN-a ili TAN-a trebaju se obratiti Središnjemu prijavnom uredu. 

Izborne predmete učenik polaže ovisno o zahtjevima studijskih programa koje prijavljuje što znači da ako visoko učilište za željeni studijski program ne traži polaganje izbornoga predmeta, učenik ga nije obvezan polagati. 

Kako bi se učenicima omogućila još bolja priprema za polaganje ispita državne mature, na internetskoj stranici www.ncvvo.hr Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja mogu se pronaći ispitni katalozi za ispite iz svih predmeta koji se mogu polagati na državnoj maturi te ogledni primjeri ispita probne državne mature. 

Polaganje ispita državne mature potrebno je prijaviti putem internetske stranice www.postani-student.hr gdje učenik odabire koje ispite želi polagati na državnoj maturi i za upis kojih se studijskih programa želi prijaviti.

Ako se učenik predomisli i poželi promijeniti razine ispita obveznoga dijela državne mature ili ispite izbornoga dijela, moći će to učiniti do uključivo 31. siječnja 2010.godine. Od 1. veljače 2010. godine više neće biti moguće promijeniti odabir ispita državne mature do kraja ljetnoga ispitnog roka. U tome će trenutku ispitni koordinatoriu školama otisnuti prijave te ih arhivirati nakon što ih učenici potpišu.  

 Rokovi prijava:

do uključivo 31. siječnja za ljetni ispitni rok,
do uključivo 24. srpnja za jesenski ispitni rok,
do uključivo 30. studenoga za zimski ispitni rok. 

                                             

Naknadno prijavljivanje

Učenik koji se iz opravdanih razloga nije u propisanome roku mogao prijaviti za polaganjeispita državne mature može se prijaviti naknadno, ali najkasnije deset radnih dana prije početka ispitnoga roka 19. veljače 2010. godine.

Opravdani razlozi za naknadnu prijavu učenika mogu biti:

• zdravstveni problemi učenika,
• smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća,
• obrazovanje u inozemstvu,
• drugi opravdani razlozi.

O opravdanosti razloga odlučuje školsko ispitno povjerenstvo, a odluku na temelju odgovarajućih dokaza donosi ravnatelj škole. Ravnatelj škole odluku dostavlja Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja koji prijavljuje učenikove ispite državne mature. 

                                                                         

Prijave kandidata koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske

Kandidati koji su najmanje četverogodišnje srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske, u državi koja ima uspostavljen sustav vanjskoga vrjednovanja srednjega obrazovanja, mogu se prijaviti na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj, pričemu se njihovi rezultati završnih ispita priznaju kao rezultati ispita državne mature, no moraju ispuniti i ostale uvjete koje je propisalo pojedino visoko učilište.

Kandidati koji su najmanje četverogodišnje srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske, u državi koja nema uspostavljen sustav vanjskoga vrjednovanja srednjega obrazovanja, polažu ispite iz predmeta čije rezultate visoka učilišta koriste u svrhu rangiranja kandidata pri upisima na studijske programe, a koji su po sadržaju jednaki ispitima državne mature.

                       

                                      

 

Cialis může být získány v různých zemích, a to není vynikající. Vše se dá vysvětlit. Téměř vše. V zemi, jako je České má objasnění pro všechno, co se děje a vláda to ví.